تغول (خار مریم) به رفع علایم هپاتیت، سیروز و حالات التهابی كبد كمكمی كند. خار مریم یكی از مهمترین گیاهان دارویی معروف به درمان اختلالاتكبدی محسوب می شود. حتی یونانیان باستان نیز می دانستند كه خار مریم دردرمان یرقان مفید است. 

پزشكان قرون وسطی از این گیاه در درمان ناراحتیهای كبد و سایرناراحتیها استفاده می كردند و مادران شیرده نیز از برگ خار مریم برایافزایش شیر خود برای تغذیه كودكشان استفاده می كردند.
میوه خار مریمحاوی عنصر فعالی به نام “سیلی مارین” است. سیلی مرینتركیبی حفاظت كننده از كبد در درون خار مریم است. این عنصر سلولهای آسیبدیده كبد را كه در اثر الكل و سایر مواد سمی صورت می پذیرد ترمیم می بخشد.عنصر مزبور از نابودی سلولهای جدید كبد در اثر مواد مشابه پیشگیری می كند.
معرفی گیاه
خار مریم اصالتاً بومی منطقه مدیترانه است. این گیاه امروزه در سرتاسرنقاط دنیا از اروپا تا آسیا و از آفریقا تا آمریكای شمالی گسترده شده است.این گیاه تنومند معمولاً در مناطق خشك و آفتابی رشد می كند. ساقة‌ اینگیاه در قسمتهای فوقانی خود شاخه می دهند و ارتفاع و طول این گیاه از ۴ تا۱۰ پا می رسد.
برگهای این گیاه پهن و دارای خالها یا رگه های سفید است. گلهای آن قرمزارغوانی است. میوة ریز و پوست سفت آن قهوه ای، لك دار و براق است. اینگیاه به آسانی رشد می كند و در طول كمتر از یك سال به سرعت به بلوغ می رسد.

تغول

تركیبات گیاه
فرآورده های این گیاه از تخمهای داخل میوه تهیه می شوند. تخمهای آنحاوی ۱/۵ تا ۳ درصد سیلی مارین است. سیلیمارین در واقع از گروهی از عناصربه نام فلاون لیگناند تشكیل شده است. مهمترین فلاون لیگنان همانا “سیلیبارین” (كه گاهاً به آن سیلی بین گفته میشود) است. سایر عناصر فلاونلیگناند موجود در سیلی مارین عبارتند از: ایزوسیلابین، دی هیدروسیلی بین،سیلی دیانین و سیلی چرستین.
اشكال موجود
* انواع كپسولهای استاندارد تهیه شده از خار مریم خشك (هر كپسول حاوی حدود ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلی گرم سیلی مارین است).
* چندین نوع چای حاوی عصاره استاندارد.
* عصاره مایع.
* تنتور.
نحوه مصرف
خار مریم از آسیب دیدگی كبد در اثر مواد شیمیایی خطرناك و الكل جلوگیریمی كند. سیلی مارین ضد اكسید به مراتب قویتر از ویتامین C , E عصاره هایاستاندارد خار مریم در درمان سیروز كبدی، هپاتیت B مزمن، بیماریهای الكلیمزمن كبد و آسیبهای وارده بر كبد در اثر مواد سمی مؤثر است.
سیلی مارین مؤثرترین عامل خنثی كننده مسمویت مرگ بار ناشی از خوردنقارچ سمی است. عصاره استاندارد این گیاه می تواند در صورت مصرف آن ۱۰دقیقه بعد از خوردن قارچهای مرگبار (Amanito Phalloides) از مسمومیت مربوطپیشگیری كند. اگر قارچ شمی خورده اید یا هرگونه ماده سمی مصرف كرده ایدفوراً همیشه خود را به پزشك برسانید.
اگر با مشكلات و ناراحتی كبد دست به گریبان هستید یا اگر الكل زیادمصرف می كنید (یا در گذشته زیاد مصرف می كردید) پزشك معالج شما احتمالاًمصرف خار مریم را توصیه خواهد كرد. این گیاه می تواند در رفع عارضه كبد درصورت مصرف زیاده از حد استامینوفن (مسكن غیر آسپیرینی) مؤثر باشد. گیاهخار مریم همچنین در افزایش میزان جریان صفرا مؤثر است و به كاهش علایمبیماری پسوریازیس كمك می كند. لازم است از كپسولهای استاندارد استفادهكنید. این توصیه بدان خاطر است كه سیلی مارین موجود در تخم خار مریم رانمی توان به راحتی جذب كرد.
سیلی مارین در صورت متمركز بودن به سرعت وارد سیستم بدن شما میشود واین ماده به صورت كپسول از فشردگی بیشتری برخوردار است. از مصرف عصاره هایالكل اجتناب كنید. میزان مصرفی توصیه شده این گیاه عبارت از مصرف روزانه۱۲ تا ۱۵ گرم گیاه خشك (۲۰۰ تا ۴۰۰ میلی گرم سیلی مارین) است. اگر بنا بهآسیب دیدگی كبد از خار مریم استفاده می كنید (آسیب دیدگی ناشی از الكل،‌انواع دارویا مواد شیمیایی)، میزان توصیه شده مصرف روزانه سه بار ۱۲۰ میلیگرم گل خار مریم (حدود سه كپسول) است.
شكل جدیدی از خار مریم به نام كمپلكس سیلمارین- فسفوتیدیل كولین نیزوجود دارد. این نوع ماده دارویی بهتر از خار مریم استاندارد جذب بدنمیشود. در آزمایشهای بالینی این داروی جدید به تنهایی بهتر از سیلمارین دردرمان اختلالات كبد عمل كرده است. فسفاتیدیل كولین به عنوان عنصر اساسی درغشاء سلول به سیلمارین كمك می كند تا به راحتی به غشاء سلول بچسبد. اینحالت از ورود و نفوذ مواد سمی به درون سلولهای كبد جلوگیری می كند. دوزمصرفی توصیه شده از كمپلكس سیلمارین-فسفاتیدیل كولین عبارت است از مصرفروزی ۲ بار ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی گرم.

برگ تغول


نكات احتیاطی
سازمان دارو و مواد غذایی آمریكا خار مریم را به عنوان یك مكمل غذاییمنظور كرده است و از اینرو هیچ محدودیتی در استفاده از آن وجود ندارد. اگرطبق دستور مصرف، این گیاه دارویی را مصرف كنید هیچ خطری متصور نیست. گاهیاوقات این گیاه اثر ملین خفیف دارد. اگر چنین حالتی رخ دهد، مقداری ازمواد فیبری نظیر قند، پسیلیوم، سبوس جو یا پكتین میل كنید. مصرف این نوعفیبر باید از شلی مدفوع و هر نوع ناراحتی گوارشی را برطرف كند.
تداخل های احتمالی
خار مریم را می توان در كنار سایر گیاهان دارویی، مكملهای غذاییوداروها مصرف كرد. باید از پزشك معالج خود در خصوص میزان مصرف خار مریم درصورت ابتلا به اختلال و ناراحتی كبد یا هر نوع وضعیت درمانی حاد سؤال كنید
منبع : pezeshk.us

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 28 آذر 1396    | توسط: مظفر کریمی    | طبقه بندی: علمی،     |
نظرات()