امیر هیچ جامعه ای فراتر از اندیشه ی معلمانش رشد نخواهد کرد...
امیر کبیر

[اصلاح جامعه و پیشرفت آینده هركشور به آموزش
و پرورش آن جامعه بسته است...]
امیر کبیر همواره اصرار داشت معلمان خارجی
باید از مداخله در کارهای سیاسی مملکت بپرهیزید
و تنها به تدریس مشغول باشند
او به همین علت از استخدام معلم
روسی - انگلیسی و فرانسوی پرهیز کرد!

ادوارد پولاک؛ پزشک یهودی که در ساخت دارالفنون
به امیر کبیر کمک کرد، درمورد او میگوید:

"پول هایی که میخواستند بعنوان رشوه به او بدهند
و نگرفت؛ خرج کشتنش شد..."

نوشته شده در تاریخ جمعه 20 دی 1398    | توسط: مظفر کریمی    |    |
نظرات()